استانداردسازی نظام تبلیغاتی (کلیات)

اهداف تبلیغاتی : الف – آگاهی دادن به مصرف کنندگان یا مشتریان احتمالی ب – ترغیب یا تشویق مصرف کننده به استفاده از کالای خاص ج – یادآوری به مشتریان گذشته د – ایجاد شهرت و محبوبیت برای کالا یا موسسه آثار تبلیغات : آموزش ایجاد اشتغال افزایش فروش بهبود بسته بندی افزایش تولید توسعه داد […]