پرچم شهریارپخش اسرار

به طور کلی پرچم یک تکه پارچه معمولا مستطیلی یا مثلثی شکل است که طراحی خاص و متفاوتی دارد و معمولا به عنوان یک نماد، یک نشانه یا برای دکوراسیون و به عنوان هدایای تبلیغاتی استفاده می شود. امروزه همین پرچم ها معرف بسیار مناسبی برای بسیاری از شرکت ها و سازمان های بزرگ هستند […]