استرابورد چیست ؟

یک نوع سازه های بادبانی و پرتابل ایستاده یا به عبارت دیگر نوعی استند تبلیغاتی ایستاده است که چند سال پیش برای اولین بار توسط شهرداری ها برای اطلاع رسانی و اکران های فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت و سپس جهت تابلوهای اطلاع رسانی درون محوطه داخلی و درب ورودی شرکت ها مورد استفاده وسیع قرار گرفت.