کودک و نوجوان

ایده پردازی کودک و نوجوان

کودکان و نوجوانان در منازعات و چالش های اجتماعی مانند انقلاب، جنگ، بحران های اقتصادی وتوسعه حکم محیط زیست ما را دارند که قادر به تاثیر گذاری بر روند این اتفاقات و تصمیم گیری های ما نیستند و فقط ناظر و متاثر از این اتفاقات خواهند بود. پس باید در هر موقعیتی که هستیم بچه ها را به حال خود رها نکنیم عدم توجه و مدیریت نادرست قشر کودک و نوجوان باعث صدمات جبران ناپذیری بر پیکره ی اجتماع و اینده ی کشور خواهد داشت که نمونه ی ان را بر نسل های قبل شاهد هستیم. در برنامه های فرهنگی باید به حوزه کودک و نوجوان توجه ویژه داشته باشیم. ما در این باره با شما صحبت خواهیم کرد.