ست اداری آژانس تبلیغاتی ایران سرای ما

ست اداری آژانس تبلیغاتی ایران سرای ما

ست اداری به مجموعه‌ای از کاغذها یا اوراق گفته می‌شود که به شکل رسمی یا غیررسمی برای انجام امور اداری و پرسنلی به کار می روند. گاهی ست اداری را اوراق اداری نیز می نامند. اگر سازمان یا اداره‌ای از اوراق استفاده کنند می توانند در شناخت خود به دیگران سریع تر عمل نمایند. معمولا ست های اداری موارد مختلفی را شامل می شوند که این موارد شامل سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه و … می‌شوند.