استاندارد سازی نظام گرافیکی

استاندارد سازی نظام گرافیکی نشانه  LOG استاندارد سازی نشانه (لوگو) اصول استاندارد سازی نشانه از قبل ثبت شده : ۱-نشانه باید از طرف شرکت بصورت فایل لایه باز (کرل،کنور) به تمامی شرکت ها پیمانکاری که نیاز به اجرای نشانه در هر نوع خدماتی که داده می شود ارائه شود که با اجرای این ماده کوچکترین […]