المان های نوری

المان نوری شهری المان نوری از ترکیب دو کلمه نور و المان تشکیل شده بطوریکه این دو کلمه بیانگر دو رشته تخصصی مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) و معماری و ترکیب فعالیت‌های این دو رشته است. هدف از ساخت المان نوری نورپردازی محیط، نورپردازی ساختمان، نورپردازی میدان یا نورپردازی یک بنا است به گونه­ای که از المان­ های […]