استاندارد سازی تبلیغاتی (تبلیغات بدنه اتوبوس)

تبلیغات بدنه اتوبوس : * تبلیغات بدنه اتوبوس یکی از پیشرفته ترین شکل تبلیغات محیطی ، تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شهری به شمار می رود. * از آنجا که در تمامی شهرها استفاده از اتوبوس امری رایج محسوب می شود، پیشنهاد میگردد از این نوع تبلیغ در پلن تبلیغاتی استفاده شود. * معیار […]

استانداردسازی نظام تبلیغاتی (کلیات)

اهداف تبلیغاتی : الف – آگاهی دادن به مصرف کنندگان یا مشتریان احتمالی ب – ترغیب یا تشویق مصرف کننده به استفاده از کالای خاص ج – یادآوری به مشتریان گذشته د – ایجاد شهرت و محبوبیت برای کالا یا موسسه آثار تبلیغات : آموزش ایجاد اشتغال افزایش فروش بهبود بسته بندی افزایش تولید توسعه داد […]